سمینار رفکامپ

سمینار رفکامپ

5/5 - (1 امتیاز)

Other

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات رشت

گروه صنایع برودتی وحید در لیست تامین کنندگان تجیزات «طرح کهاب» قرار گرفت