تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه
تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه
فرقی که بین تونل انجماد و سردخانه‌های نگهداری وجود دارد در اواپراتورهای آنها است. در تونل انجماد اواپراتور به صورت
مشاهده
آشنایی با فرایند بسته بندی انواع گوشت
آشنایی با فرآیند بسته بندی انواع گوشت
ميزان انرژي مصرفي يكي از نگراني‌هاي نظام‌هاي بهداشت و درمان در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌آيد؛ سوء تغذيه‌اي...
مشاهده
اصول کلی نگهداری یا تاخیر در فساد مواد غذایی
با شناسايي عوامل فساد، تدابيري كه براي حذف و كنترل آن ها به كار گرفته مي شود مي تواند سبب...
مشاهده
‫روش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ
میوه وسبزی پس از تولید وبرداشت از مزارع و باغات باید به طریق مناسب برای زمان کمبود ، نگهداری و...
مشاهده
نمایشگاه سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی
شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی
مشاهده
دانلود اپلیکیشن صابکول برای گوشی‌های هوشمند
مشاهده
سمینار رفکامپ
مشاهده