سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات رشت

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات رشت

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات رشت

۳۱ مرداد الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه بین المللی گیلان
غرفه ۲۱

Other

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

گروه صنایع برودتی وحید در لیست تامین کنندگان تجیزات «طرح کهاب» قرار گرفت

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته