خرابی سردخانه

خرابی سردخانه

سردخانه ها جزء تاسیسات اصلی هر واحد صنعتی یا تولیدی به حساب می آیند. همچنین برای آشپزخانه ها و رستوران ها نیز سردخانه ها اهمیت ویژه ای دارند. به همین جهت سلامت سردخانه ها بایستی به شکل ویژه ای کنترل شود. هر گونه خرابی در سردخانه ها می تواند برای تمام واحدهای صنعتی مشکل ساز شود. خرابی سردخانه ها می تواند روی عملکرد کلی سیستم کارخانه تاثیر مخرب بگذارد. از ایجاد مشکل در تولید گرفته تا خرابی محصولاتی که برای عرضه به بازار ذخیره شده اند. خرابی کمپرسور، داشتن نشتی در خط لوله سیکل، مشکلاتی که ممکن است برای سنسور های کنترلی پیش بیاید، از جمله خرابی های معمول در سردخانه ها هستند

 

مشاهده محصولات اتاق سردخانه و ملزومات

سایر

تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه

آشنايی با فرآيند بسته بندی انواع گوشت

اصول كلی نگهداری يا تاخیر در فساد مواد غذايی