آیس بانک (Ice bank)
خانه آیس بانک تمام استیل قابل استفاده در سیستم های فریونی و آمونیاکی. استنلس استیل با فین داخلی و بیرونی...
مشاهده
اواپراتور هوایی EHT
خانه کویل پیشرفته با لوله مسی ½ اینچ با تبادل حرارتی بسیار بالا، افزایش طول لوله تا 2.5 برابرنسبت به...
مشاهده
اواپراتور هوایی SA
خانه کویل پیشرفته با لوله 5/8 اینچ، امکان تولید کویل با فاصله فین 5، 6.5، 7، 10، 12 میلیمتر متناسب...
مشاهده
اواپراتور هوایی TS
خانه کویل پیشرفته با لوله ۸/۵  اینچ، امکان تولید کویل با فاصله فین  ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۲...
مشاهده
اواپراتور استیل آمونیاکی SAM
خانه اواپراتورهای سری SAM با لوله های استیل دارای استاندارد ASTM-249 (استاندارد بین المللی ساخت لوله مخصوص مبدل حرارتی) تولید...
مشاهده
اواپراتور هوایی SB
خانه کویل پیشرفته با لوله 5/8 اینچ، استفاده از لوله های مسی، امکان تولید با فاصله فین 6 و 10...
مشاهده
اواپراتور هوایی TF2
خانه کویل پیشرفته با لوله 2/1 و 8/5 اینچ، امکان تولید با fin spacing به طول   5.5  و  8...
مشاهده