تلفن تماس: 74223000-021

صنـــایع بـــرودتی وحیـــــد
بیش از چهل سال تجربه خدمت در صنعت
سرمایش کشور

تنوع تولید

گارانتی ۱۸ ماهه محصولات

پشتیبانی ۶ ساله قطعات

محصولات برودتی