عنوان پروژه ها

سال 1401

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه نامی نو            

شهر : تهران       

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه شرکت افق کاسپین 

شهر : رشت  

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه  دکتر عاصمی    

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه شرکت امید سبز  

شهر : یاسوج

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه طاهره احمد پور  

شهر : جهرم

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه ربیعی                     

شهر : بروجن ،فرادنبه

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه لبنیات هراز        

شهر : آمل       

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شیخ کاکا آزادی                 

شهر : اربیل / عراق

سال 1400

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه گلبار نوید          

شهر : ساوه  

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه ساحل صید کنارک 

شهر : چابهار   

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه حاجی شاکر        

شهر : اربیل ، عراق

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه پایا سازه پاسارگاد

شهر : مشهد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه امیر کبیر برنا     

شهر : کرمان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه تهران افرا        

شهر : خوزستان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه زائر اومالی       

شهر : نکا        

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه زاو – فرهاد غفوری              

شهر : شیراز

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه محمد مهدی کریمی               

شهر : شیراز

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه حاج هاشمی       

شهر : اصفهان        

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه ملک محمدی       

شهر : بروجن ،فرادنبه

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه برنا لبن            

شهر : کرج

نوع سردخانه : آمونیاکی 

نام پروژه : سردخانه داریو لبن یزد     

شهر : ابرکوه

نوع سردخانه : آمونیاک و فریونی

نام پروژه : سردخانه پگاه گلستان        

شهر : گرگان           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : میلان پارس فارمد          

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه آزمایشگاه پاستور                 

شهر : شهر کرد

سال 1399

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : کشتارگاه شاکر محمد               

شهر : کرکوک/ عراق

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : مرغ سحر   

شهر : سیرجان

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه :نوساز صنعت 

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : محمود شاکر  

شهر : کرکوک عراق          

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه نوساز صنعت رسپینا -اصفهان   

شهر : اصفهان      

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه مرغ اجداد زربال 

شهر : ساری  

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شرکت سولیکو کاله         

شهر : شیراز             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : فرآورده هآی گوشتی کاله   

شهر : امل                    

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شرکت مزمز  

شهر : ساوه        

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : مرغ اجداد زربال           

شهر : ساری

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : کیان شکلات 

شهر : تهران

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : پشرکت دومینو

شهر : تهران

نوع سردخانه : آمونیاکی و فریونی

نام پروژه : سردخانه مزمز              

شهر : ساوه

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : سردخانه آریا سام            

شهر : سمیروم           

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه :سردخانه سرآوران سما     

شهر : ساوه

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه عاصمی                    

شهر : شمس آباد

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه مهدی لو          

شهر : مراغه

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : رفاه سازان چهارمحال       

شهر : شهر کرد

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه ملک محمدی      

شهر : بروجن

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه عبدالوهاب شعیب پیشه           

شهر : جهرم        

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه سپهر آوید سرمد فارس           

شهر : شیراز         

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : برنا لبن       

شهر : صفادشت         

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : پنیر پیتزا مطهر

شهر : صفادشت         

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شیر پاستوریزه پگاه        

شهر : زنجان

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شیر پاستوریزه پگاه        

شهر : گلستان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شیر پاستوریزه پگاه        

شهر : گلستان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه  لبنیات بهارستان  

شهر : ساری

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : صنایع کلاهدوز              

شهر : یگانهای ارتش

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : میلان پارس فارمد          

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شهرداری مشهد             

شهر : مشهد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت برف ساز کولاک   

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت مهندسی پاراوان            

شهر : مشهد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت پدیده شاندیز             

شهر : مشهد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی         

شهر : چابهار             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : ایفا سرام      

شهر : یزد             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : آقای مهمند    

شهر : هرات/ افغانستان            

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شرکت زمزم  

شهر : هرات/ افغانستان             

سال 1398

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : مجتمع صنایع غذایی سحرناز              

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : طعم آفرین / تن ساحل       

شهر : بندرعباس                 

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : اداره کل غله و خدمات بازرگانی تهران  

شهر : تهران

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه کریمی             

شهر : مهباد   

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : آریا سام       

شهر : شیراز        

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : اصغری      

شهر : میانه

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : محمد حسینی  سردخانه پردیس             

شهر : تاکستان       

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سیامند                      

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شیر پاستوریزه پگاه         

شهر : گیلان                      

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : اداره کل غله و خدمات بازرگانی تهران   

شهر : تهران             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : نفت فلات قاره

           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : پالایش خون پوراطب        

شهر : پاکدشت         

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : داروسازی ویتان فارمد     

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : خشکبار تواضع             

شهر : تهران             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه :دانشکده پردیس تهران       

شهر : تهران      

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : توسعه بازار راسن         

شهر : قزوین

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : فولاد کاوه جنوب کیش      

شهر : کیش  

سال 1397

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : کشتارگاه آقای جاویدان      

شهر : آلماتی/قزاقستان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه ماهان                     

شهر : بندر لنگه

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : تعاونی زرین بال بستک     

شهر : هرمزگان    

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : دیجی کالا    

شهر : تهران

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شرکت ماهی و میگو مرجان               

شهر : آبادان             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : بفراورده های غذایی مانی    

شهر : زنجان

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : صالحی       

شهر : بندر عباس         

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شرکت زرافشان                     

شهر : بندر لنگه  

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : جلیلی         

شهر : بندر لنگه              

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت نامی نو              

شهر : تهران             

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : شیرین عسل  

شهر : تبریز            

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : فراورده های غذایی مانی / دکانا           

شهر : مراغه          

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : تعاونی پارسا نوین ماه مکان 

شهر : شهرک خوارزمی

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : اصولی       

شهر : کردان کرج       

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه :پاشاپور       

شهر : نقده        

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : بازرگانی دهنوی             

شهر : تاکستان     

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه انار استهبان        

شهر : کرج     

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : رحمانی       

شهر : زنجان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه طاهری           

شهر : تالش

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : شعیب پیشه   

شهر : جهرم

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه صدری             

شهر : گیلان           

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : شرکت کاله   

شهر : آمل

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : شرکت لبنی پگاه گلستان     

شهر : مشهد   

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : بستنی رامک  

شهر : شیراز  

نوع سردخانه : آمونیاک

نام پروژه : شیر پاستوریزه پگاه         

شهر : خراسان   

سال 1396

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه کشتارگاه زربال    

شهر : آمل                       

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت فرآورده های گوشتی کاله         

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه مه پروتئین         

شهر : بوشهر          

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : مجتمع برودنی بریس       

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه ماهان                

شهر : بندر لنگه

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : برف آو قندیل 

شهر : پیرانشهر         

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه ارشادی            

شهر : شیراز

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه کریمی             

شهر : مهباد             

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه اباذر              

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه پورمند             

شهر : مهاباد

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه گندمکان            

شهر : مهاباد

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه مجید پور            

شهر : مهاباد

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه مواد غذایی میثاق  

شهر : جهرم                       

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : کارخانه لبنیات سحرگاه لبن   

شهر : نجف آباد       

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : فراورده های لبنی دوشان شرق            

شهر : مشهد                

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت شیر پاستوریزه  پگاه گلستان       

شهر : گلستان           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : ببانک سپه     

شهر : ساری       

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : تعاونی وحدت 

شهر : اصفهان           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : بسردخانه های توزیع  شرکت پخش هستی  

شهر : 12استان کشور

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : پویش دارو    

شهر : پارک علم و فناوری تهران

سال 1395

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : کشتارگاه صنعتی طیور ثمین                         

شهر : نجف آباد

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : کشتارگاه عباسی             

شهر : بجنورد          

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : کشتارگاه هدایت             

شهر : دزفول

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت یاس طعام اروئی    

شهر : بابلسر                       

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت مینو   

شهر : تهران           

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه مظفری           

شهر : مهاباد

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه برادران سلیمی    

شهر : آمل         

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه خرقانی             

شهر : شهریار         

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : سردخانه پیشوایی            

شهر : تالش          

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه سینا 

شهر : بروجن              

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : نیروی انتظامی زهک       

شهر : زهک             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : صنایع پروفیل اصفهان                   

شهر : شهرک  محمود اباد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : صنایع کلاهدوز              

شهر : یگانهای ارتش           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : مهبان دارو   

شهر : سرخه حصار       

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : قاسم ایران    

شهر : تهران و سایر استانها             

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سرم سازی رازی           

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : بیمارستان بانک ملی        

شهر : تهران                         

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : بیمارستان امام خمیتی پیرانشهر            

شهر : پیرانشهر       

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : بیمارستان سلمان فارسی    

شهر : بوشهر

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : بیمارستان شهید مدنی        

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت پوراپخش            

شهر : تهران       

سال 1394

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : کشتارگاه صنعتی مرغ شباهنگ            

شهر : نائین            

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : کشتار گاه کیمیا پروتئین     

شهر : زاهدان            

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : کشتارگاه پر سفید           

شهر : آمل

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : سردخانه شرکت شهد مهاباد 

شهر : ارومیه

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : بازار ماهی تمدن           

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : کارخانه کنسرو و ماهی زرین طیور بریس                          

شهر : بندر بریس

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : فرآورده های گوشتی میکائیلیان            

شهر : تهران     

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت اطعمه پارس         

شهر : شیراز           

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت مانی گوشت          

شهر : زاهدان         

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه جلیلی              

شهر : سلماس           

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه جباری             

شهر : بروجن              

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه جباری             

شهر : بروجن              

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه قهرمانی            

شهر : کرمانشاه             

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : شرکت غله و خدمات بازرگانی             

شهر : تهران           

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : سردخانه کمشکه             

شهر : اصفهان          

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت لبنیات پویان زاگرس 

شهر : شهرکرد             

نوع سردخانه : آمونیاکی       

نام پروژه : کارخانه تک لبن                          

شهر : شهرک نظر آباد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : نیروی انتظامی زابل       

شهر : زابل

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : نیروی انتظامی سراوان

شهر : سراوان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : دانشگاه علوم پزشکی       

شهر : زاهدان

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : دانشگاه پیام نور            

شهر : بروجرد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : کارخانه سپاهان باطری          

شهر : شهرک صنعتی اشتر جان    

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : کارخانه کارتن پلاست                 

شهر : مورچه خورت  

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت نفت سپاهان          

شهر : اصفهان           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : شرکت نگهبان گاز                      

شهر : شهرک محمود اباد

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : مجتمع گلخانه گل رز        

شهر : شهررضا           

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : فروشگاه زنجیره ای اتکا              

شهر : مرزبانی های کل کشور

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سازمان انتقال خون         

شهر : چابهار

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سازمان انتقال خون          

شهر : سراوان    

سال 1393

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : بسته بندی گوشت  آرین جنوب

شهر : زاهدان

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : بکشتارگاه صنعتی تعاونی مرغداران

شهر : شهررضا

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : کشتارگاه صنعتی مرغ  دانیال              

شهر : نجف آباد

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : سردخانه سبز دشت 

شهر : اسلامشهر             

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت سرین شهد           

شهر : ارومیه

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : سردخانه شبنم        

شهر : ارومیه

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : سردخانه زرین تاک        

شهر : ارومیه

نوع سردخانه : آمونیاکی     

نام پروژه : سردخانه برادران حسینی    

شهر : بروجن

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : کارخانه شیر تاجیک        

شهر : خاش

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : نمایندگی بستنی پاژن        

شهر : اصفهان        

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : فراورده های لبنی ستاره طلایی گلستان    

شهر : گنبد کاووس

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت البرز دوشان دیماس شمال          

شهر : نظر اباد کرج    

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : دانشگاه آزاد ارومیه         

شهر : ارومیه             

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : نیروی انتظامی نصرت آباد         

شهر : نصرت آباد

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : دانشگاه پیام نور             

شهر : شهرکرد        

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : پالایشگاه اصفهان            

شهر : اصفهان             

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت پتروشیمی خارک    

شهر : جزیره خارک

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : سفارت انگلیس             

شهر : تهران

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : سازمان انتقال خون          

شهر : زاهدان             

سال 1392

نوع سردخانه : آمونیاکی

نام پروژه : کشتارگاه تلاونگ خزر

شهر : گرگان

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت اذر شهد       

شهر : ارومیه

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت پاک      

شهر : نجف آباد

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : شرکت تعاونی اتحادیه  کارمندان دولت      

شهر : اصفهان

نوع سردخانه : فریونی       

نام پروژه : لشکر پیاده اکا حسین      

شهر : اصفهان

سال 1395 تا 1398

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : ایفا سرام     

شهر : یزد

سال 1396 و 1397

نوع سردخانه : فریونی

نام پروژه : سردخانه شریفی             

شهر : مهاباد     

سال 1400 و 1401

نوع سردخانه : آمونیاکی و فریونی

نام پروژه : کشتارگاه مجزره بغداد العصیره            

شهر : بغداد/ عراق

نوع سردخانه : فریونی           

شهر : باکو / اذربایجان