محصولات

هیچ داده ای یافت نشد

محصولات فریونی

دارای محدوده کارکرد ) ظرفیت اسمی ( 5 الی 48 کیلو وات . مناسب جهت سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر) -30 الی 15 درجه سانتیگراد( و اتاق سردخانه پیش سرد کن کشتارگاه ها
مشاهده
امکان تولید به صورت سفارشی و در ظرفیت های مختلف . مناسب جهت تونل انجماد و سردخانه زیر صفر و بالای صفر (-40 الی 15 درجه سانتیگراد)
مشاهده
دارای محدوده کارکرد (ظرفیت اسمی) 5 الی 124 کیلووات. مناسب جهت تونل انجماد ، سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر( -40 الی 15 درجه سانتیگراد) و اتاق سردخانه پیش سرد کن کشتارگاه ها
مشاهده
امکان تولید به صورت سفارشی و در ظرفیت های مختلف . مناسب جهت تونل انجماد و سردخانه های زیر صفر و بالای صفر (- 35 الی 15 درجه سانتیگراد)
مشاهده
تمام استیل قابل استفاده در سیستم های فریونی و آمونیاکی. مناسب برای استفاده در صنایع لبنی
مشاهده
امکان تولید به صورت سفارشی و در ظرفیت های مختلف. مناسب جهت تونل انجماد ، سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر (-40 الی 15 درجه سانتیگراد)
مشاهده
هیچ داده ای یافت نشد

محصولات آمونیاکی

هیچ داده ای یافت نشد