با مــا در تــماس باشــید : 3000 7422 021

طراحی و ساخت سیستم‌های تهویه مطبوع

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

پروژه‌ها

تیم مهندسی بخش تهویه مطبوع صابکول از مراحل ابتدایی پروژه با ارائه راهکارهای فنی و مهندسی، بازدید از محل پروژه، و در نهایت ارائه ی نقشه های اجرایی به منظور اجرای زیرساخت مناسب، همراه کارفرمایان محترم می باشد.